Místní knihovna v Klapý

Služby

Půjčování naučné literatury a beletrie pro děti i dospělé

Počet svazků v knihovně:  1 829

Předplatné periodik : Dekor, Praktická žena

 
  
 
 
Termíny výměnných souborů: 28.1., 22.4., 15.7., 7.10. 2021, 7.1. 2022
 
 
Bezplatný přístup na internet v otevírací době  knihovny.
 
 
Veøejný Internet