Místní knihovna v Klapý

Služby

Půjčování naučné literatury a beletrie pro děti i dospělé

Počet svazků v knihovně:  1 079

Předplatné periodik : Dekor

 
  
 
 
Termíny výměnných souborů: 6.1., 31.3., 23.6., 15.9., 8.12. 2022
 
 
Bezplatný přístup na internet v otevírací době  knihovny.
 
 
Veøejný Internet