Místní knihovna v Klapý

Služby

Půjčování naučné literatury a beletrie pro děti i dospělé

Počet svazků v knihovně:  1 829

Předplatné periodik : Dekor, Praktická žena

 
  
Darovaná periodika : Koktejl, Delikatesy
 

Termíny výměnných souborů: 7.3., 30.5., 22.8., 14.11. 2019
 
 
Bezplatný přístup na internet v otevírací době  knihovny.
 
 
Veøejný Internet